Cijene kurseva 

Cijene za djecu (do 15.godina)

Naziv nivoa Sedmični fond sati Broj polaznika u grupi Mjesečna cijena
Cambridge English Playtime Starters 2 x 45 min. minimalno 6 90,00 KM
Cambridge English Playtime A 2 x 45 min. minimalno 6 90,00 KM
Cambridge English Playtime B 2 x 45 min. minimalno 6 90,00 KM
Početni- Young Learners: Starters 2 x 45 min. minimalno 6 90,00 KM
Početni- Young Learners: Movers- A1 2 x 60 min. minimalno 6 90,00 KM
Početni- Young Learners: Flyers- A2 2 x 90 min. minimalno 6 95,00 KM
Key English Test- A2 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 95,00 KM
Preliminary English Test- B1 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 95,00 KM
First Certificate for Schools- B2 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 95,00 KM
Facultas English: Advanced - C1 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 95,00 KM
Facultas English: Proficiency- C2 nivo 2 x 90 min. minimalno 5 120,00 KM
APTIS- ispit Britanskog savjeta 2 x 90 min. minimalno 6 95,00 KM

Cijene za odrasle

Naziv nivoa Sedmični fond sati *Broj polaznika u grupi Mjesečna cijena
Elementary- A1 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 110,00 KM
Beginner- A2 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 110,00 KM
Intermediate- B1 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 110,00 KM
Upper intermediate- B2 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 110,00 KM
Advanced- C1 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 120,00 KM
Proficiency- C2 nivo 2 x 90 min. minimalno 6 130,00 KM
INTENZIVNI KURS engleskog (A1-C2 nivoa) 3 x 90 min. minimalno 6 190,00 KM
KONVERZACIJSKI KURS engleskog 2 x 90 min. minimalno 6 150,00 KM
APTIS- ispit Britanskog savjeta 2 x 90 min. minimalno 6 110,00 KM
IELTS (International Language Testing System) 2 x 90 min. minimalno 6 120,00 KM
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 2 x 90 min.
3 x 90 min.
minimalno 6
minimalno 6
110,00 KM
165,00 KM
Business English (B1, B2, C1 nivo), Poslovni engleski 2 x 90 min. minimalno 6 130,00 KM
Cambridge English: Legal (B2/C1 nivo), Engleski za pravnike 2 x 90 min. minimalno 6 150,00 KM
Professional English in Use: Medicine, Engleski za ljekare (B1/B2 nivo) 2 x 90 min. minimalno 6 150,00 KM
Technical English for Engineers, Engleski za inžinjere (B1/B2 nivo) 2 x 90 min. minimalno 6 150,00 KM

* Moguće je organizovati i manje grupe, uz korekciju cijene.

** Po dogovoru, možemo organizovati i druge specijalističke kurseve.

U toku je upis za sve naše kurseve.

Cijene kurseva možete vidjeti na linku desno.

Prijava na kurs

Kliknite ispod da verifikujemo da niste robot!